CÔNG TY TNHH TM SX XNK VIỆT MỸ COSMETICS

ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TƯ VẤN

( {{dataNhanvien.thongtin.gioitinh}})

{{dataNhanvien.detail_danhgia.tongdanhgia}}

Tên Khách Hàng
Số điện thoại
Sản Phẩm Đã Mua
{{row.ten}}
{{row.ten}}
Nội Dung Đánh Giá
Mức Độ Hài Lòng
({{dataNhanvien.detail_danhgia.sosao+'.'+dataNhanvien.detail_danhgia.sosaole}})